Akademické náměstí / 1:500

urbanistický model diplomové práce

materiál / extrudovaný polystyren, chromokarton, balsa

Dr. MO