Červený kopec

Urbanistický pracovní model stávající situace 1:1000