Studie obytné čtvrti

Pracovní urbanistický model 1:1000
Arch. Design