Meteorologická stanice a horská chata

Prezentační model návrhu horské chaty / 1:100

Ing. arch. Andrea Rampasová