RD Němčičky – studie / 1:100

vkládací model variant
materiál / lepenka
Ing. Jiří Železný / Vaši architekti