Rodinný dům v Řícmanicích – studie / 1:100

model studie rodinného domu

materiál / balsa, chromokarton

Ing. arch. Jiří Vítek, Ing. Jiří Železný / Vaši architekti